GODZINY OTWARCIA:

pn. - czw.: 10.00 - 18.00
pt.: 8.00 - 16.00

Notariusz Kalina Gołębiewska

Notariusz Warszawa Śródmieście

W swojej pracy notariusz Kalina Gołębiewska wykorzystuje wiedzę i zdobyte doświadczenie oraz dokłada wszelkiej staranności, by zyskać zaufanie klienta. Stara się do każdej sprawy podchodzić indywidualnie, gwarantuje profesjonalną i rzetelną obsługę. Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów każdej ze stron czynności notarialnej. Notariusz dochowuje tajemnicy notarialnej.

Notariusz przy ustalaniu zapisów w akcie prawnym

Notariusz Warszawa Centrum - czym się zajmuje?

Kancelaria Notarialna proponuje Państwu w pełni profesjonalną obsługę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych. W Kancelarii mogą państwo liczyć na kompleksowe podejście do każdej sprawy, z różnych dziedzin prawa: cywilnego, handlowego, z zakresu gospodarowania nieruchomościami, obrotu ziemią rolną, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców i innych. W Kancelarii otrzymają Państwo wyczerpujące informacje odnośnie możliwych rozwiązań prawnych i skutków dokonywanych czynności notarialnych, a także dokumentów i danych niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, wysokości taksy notarialnej, opłat sądowych i podatków, do pobrania których zobowiązany jest notariusz na podstawie przepisów prawa. Kancelaria zapewnia krótkie terminy, zachowanie wysokich standardów, jak również koncyliacyjną i sympatyczną atmosferę.

Notariusz po ustalaniu zapisów w akcie prawnym

Kancelaria notarialna Kaliny Gołębiewskiej sporządza:

 • obsługę rynku nieruchomości,
 • obsługę spółek, protokoły zgromadzeń, obsługę innych podmiotów,
 • poświadczenie dziedziczenia, testamenty, działy spadku, ustanowienie zarządcy sukceyjnego dla przedsiębiorców,
 • umowy majątkowe małżeńskie pełnoocinctwa,
 • poświadczenia i odpisy,
 • protokoły z otwarcia stron www lub z sms-ów.

Kancelaria notarialna Kaliny Gołębiewskiej z zewnątrz

Kancelaria notarialna Warszawa Centrum

Kancelaria notarialna mieści się w centrum Warszawy, w Śródmieściu, 900 metrów od Dworca Centralnego, około 200 metrów od stacji Metro Świętokrzyska i około 500 metrów od stacji drugiej linii Metra Rondo ONZ od strony alei Jana Pawła II, a także w pobliżu ul. Grzybowskiej i Twardej. Kancelaria notarialna znajduję się na I piętrze w zabytkowej kamienicy. W budynku nie ma windy.

Temida - notariusz

Czynności notarialne

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a w razie obecności cudzoziemców nierozumiejących języka polskiego, strony przywołują do czynności tłumacza przysięgłego, który tłumaczy akt na bieżąco. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności uniemożliwiające wykonanie jej w kancelarii notarialnej. Przed dokonaniem czynności notarialnej udzielamy bezpłatnej porady dotyczącej dokonywanej czynności oraz dokumentów, które są wymagane przy jej podejmowaniu.

Temida tło kancelarii Kaliny Gołębiewskiej

Kancelaria Notarialna Notariusz Kalina Gołębiewskiej dokonuje m.in. następujących czynności notarialnych:
1. Akty notarialne

 • umowy sprzedaży nieruchomości (zabudowane lub niezabudowane nieruchomości, mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, miejsca postojowe i garaże)
 • dział spadku, podziała majątku wspólnego małżonków
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • umowa przedwstępna
 • akty założycielskie spółek prawa handlowego (umowa spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o. i statut spółki akcyjnej)
 • umowy darowizny
 • umowy majątkowe małżeńskie (rozdzielność majątkowa potocznie zwana intercyzą, rozszerzona wspólność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków)
 • testamenty
 • pełnomocnictwa do czynności notarialnych wymienionych powyżej
 • inne czynności, które wymagają formy aktu notarialnego np. hipoteka, dożywocie, ustanowienie służebności gruntowych lub osobistych

2. Akty poświadczenia dziedziczenia (potwierdzają nabycie spadku i mają skutek prawomocnego postanowienia sądu) - zobacz więcej.
3. Poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem (tzw. poświadczona kopia).
4. Poświadczenie własnoręczności podpisu (poświadczenie podpisu).
5. Wyciągi z dokumentów.
6. Protokoły ze zgromadzeń wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego i innych.
7. Protokoły z podjętej czynności notarialnej (np. na żądanie klienta protokół z otwarcia strony internetowej lub sms, protokół niestawiennictwa u notariusza drugiej strony aktu notarialnego, protokół poszukiwania testamentu, protokół z niszczenia dokumentów).
8. Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
9. Przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych oraz danych na nośnikach informatycznych.