Logo Kancelarii Notarialnej Kaliny Gołębiewskiej

GODZINY OTWARCIA:

pn. - czw.: 10.00 - 18.00
pt.: 8.00 - 16.00

Notariusz dziedziczenie Warszawa Centrum

Formalności związane z dziedziczeniem majątku po osobie fizycznej z chwilą jej śmierci mogą być dokonywane przez notariusza. Spadkobierca ustawowy lub testamentowy otrzymuje tzw. masę spadkową, po ukazaniu niezbędnego dokumentu potwierdzającego nabycie spadku przez spadkobierców. Dawniej nabycie prawa do spadku po zmarłych dokonywane było wyłącznie przez Sąd Rejonowy, ale od 2009 roku sprawy te mogą zostać pokierowane do notariusza, co stanowi bardziej dogodną alternatywę. W naszej kancelarii notarialnej w Warszawie prowadzimy postępowania spadkowe i wydajemy postanowienia o stwierdzeniu nabycia masy majątkowej, czyli spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia - czym jest?

Prawo do spadku potwierdza akt poświadczenia dziedziczenia, który może zostać sporządzony przez notariusza. Może on wykonać akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego, testamentowego, ale nie dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

 

By móc sporządzić taki dokument, wszyscy spadkobiercy muszą być brani pod uwagę, czyli spadkobiercy ustawowi, testamentowi oraz osoby, które zostały objęte w zapisach windykacyjnych sporządzonych przez spadkodawcę. Wszystkie te osoby muszą się stawić przed notariuszem jednocześnie. Nawet jeśli część z nich nie dziedziczy, a jedynie znajduje się w kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłej osobie fizycznej, musi uczestniczyć w spotkaniu. Co ważne, wszystkie osoby muszą być zgodne w woli sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz dziedziczenie Warszawa Centrum – kiedy nie można sporządzić dokumentu?

Istnieje szereg przeciwwskazań do sporządzenia poświadczenia aktu dziedziczenia. Notariusz nie może tego dokonać w konkretnych sytuacjach:

 • gdy nie wszyscy spadkobiercy uczestniczą w spotkaniu z notariuszem i nie składają jednobrzmiącego oświadczenia o rodzinie spadkodawcy lub pozostawionych przez zmarłego testamentach,
 • gdy podstawą do sporządzenia dziedziczenia jest testament szczególny,
 • gdy spadkodawca przekazujący masę majątkową zmarł przed 1 lipca 1984 roku,
 • gdy poświadczenie aktu dziedziczenia zostało już sporządzone lub zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • gdy podczas sporządzania dokumentu wyjdzie na jaw, że nie wszyscy spadkobiercy byli obecni przy tworzeniu aktu lub gdy istniały testamenty, które nie zostały otwarte i ogłoszone,
 • gdy w sprawie brakuje jurysdykcji krajowej.

Notariusz dziedziczenie Warszawa – dokumenty niezbędne do podpisania aktu dziedziczenia

W naszej kancelarii notarialnej w Warszawie poświadczenia aktów dziedziczenia są sporządzane przy uwzględnieniu następujących dokumentów:

 • skróconego opisu aktu zgonu spadkodawcy,
 • testamentu spadkodawcy (jeśli taki istnieje),
 • zaświadczenie o nr pesel spadkodawcy (jest ono wydawane nieodpłatnie przez wydział meldunkowy z ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – na podstawie art. 44h ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 roku nr 139 poz. 993 ze zm.),
 • w przypadku zmiany nazwiska spadkobierców, zapisobierców oraz osób uprawnionych z polecenia odpisy skrócone aktów urodzenia/małżeństwa,
 • nr ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Zapraszamy Państwa do współpracy, w razie pojawienia się pytań, zachęcamy do kontaktu.